Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, SoRAD

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, SoRAD
Medicine

Välkommen till Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning - SoRAD!

Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med uppgift att initiera och bedriva socialvetenskaplig forskning inom alkohol- och drogområdet. På senare år har SoRADs forskningsområde breddats och har nu även kommit att inkludera tobak och spel. SoRAD bedriver ingen egen undervisning. Verksamheten startade 1999 och är förlagd till den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet.

Nyheter

 • Josefin Månssons forskning i popNAD 2016-11-02
 • Filip Roumeliotis intervjuas om sin forskning 2016-09-30
 • Utredning om nya psykoaktiva substanser 2016-01-15 SoRADs forskare Anders Ledberg ingår i den grupp experter som arbetar med den av Socialdepartementet tillsatta Utredningen om klassificering av nya psykoaktiva substanser (S 2015:05).
 • SoRAD intervjuar spelare om förändringar i spelvanor 2016-01-18 Vi har på SoRAD nu fått i uppdrag att genomföra en fördjupad kvalitativ intervjustudie om betydelsen av spel om pengar i olika personers liv. Specifikt innehåller intervjun frågor om hur personen upplevt sitt spelande, om det skett några förändringar i spelande över tid och vad som i så fall påverkat det. Vi kommer också att fråga om spelandets eventuella baksidor för personen, hur de har förändrats över tid och om personen sökt hjälp för att hantera dessa.
 • Beviljade projektmedel 2015-10-22 Ett forskningsprojekt lett av Johan Edman och förlagt till SoRAD har beviljats 9,5 miljoner av Riksbankens Jubileumsfond. I projektet ska "skärningspunkter och spänningar mellan forskningens och politikens kunskapsformer på det välfärdspolitiska området, närmare bestämt på missbrukspolitikens område", undersökas.
 • Josefin Bernhardsson intervuas om sin forskning i Dagens nyheter 2015-10-16 I en artikel med rubriken "Modersideal bakom vår syn på kvinnors drickande" berättar Josefin Bernhardsson om sin forskning på området.
 • Alexandra Bogren har bidragit med kapitel i ny antologi 2015-09-18 Alexandra medverkar med ett kapitel, ”Karin Boye: Normer, ordning och byråkrati”, i en bok som just kommit ut. Den heter ”Sociologi genom litteratur”, (Arkiv förlag), red. Christofer Edling och Jens Rydgren.
 • Johan Edman i popNAD 2015-09-18 Johan Edman har skrivit om Missbruksutredningens minnesförlust på popNAD.
 • Forskningsassistent inom området samhällsvetenskaplig alkohol- och drogforskning 2015-07-03 Tjänst utlyst på Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD). Sista ansökningsdag: 2015-08-14.
 • Läs om Sonadmötena 2011 och 2015 i Nordic Studies on Alcohol and Drugs 2015-06-25
 • Jessica Storbjörk i Accent 2015-06-16 Jessica diskuterar problem relaterade till utvärderingar av behandlingsmetoder inom missbruksvården.
 • Jessica Storbjörk i popNAD 2015-03-27 Jessica berättar om sin forskning kring problemen med att grunda nationella riktlinjer för behandlingsmetoder på så kallade RCT-studier (Randomized Controlled Trials) i popNAD.
 • Use or misuse? Addiction care practitioners’ perceptions of substance use and treatment Eva Samuelsson i popNAD 2015-02-24 Läs mer om Eva Samuelssons forskning i popNAD.
 • Use or misuse? Addiction care practitioners’ perceptions of substance use and treatment Use or misuse? Addiction care practicioners' perceptions of substance use and treatment 2015-02-16 Vårdpersonal uppfattar alkohol- och narkotikakonsumtion olika beroende på vem du är som använder substanserna. Faktorer som social situation, ålder, familjesituation och i vissa fall kön påverkar personalens uppfattningar om hur allvarlig situationen är och hur den bör hanteras. Bedömningarna skiljer sig även mellan personal i socialtjänsten och landstinget.
 • Use or misuse? Addiction care practitioners’ perceptions of substance use and treatment Eva Samuelsson disputerar 2015-01-29 Eva Samuelsson disputerar med avhandlingen ”Use or misuse? Addiction care practitioners’ perceptions of substance use and treatment”.
 • Svenska dagbladet om legalisering av medicinsk marijuana 2015-01-21 I en artikel i Svenska dagbladet diskuterar bland andra Josefin Månsson det ökade trycket på Sverige att legalisera medicinsk cannabis.
 • Vetenskapsradion om rökning 2015-01-19 I Vetenskapsradion diskuteras rökning med bland andra Tove Sohlberg som utifrån sin avhandling "Smoking cessation in Sweden – gender, pathways and identity" berättar om rökningens förändrade status över tid.
 • Ny avhandling 2014-12-18 Tove Sohlberg har nyligen disputerat med avhandlingen "Smoking cessation in Sweden – gender, pathways and identity".
 • SoRADs historia i ny jubileumsbok 2014-12-08 Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet har fyllt 50 år. I en jubileumsskrift, Faculty of Social sciences, Stockholm University, 1964–2014, presenteras varje institution och institut.
 • Josefin Månsson pratar i P3s Morgonpasset lördag 29 november om sin forskning om synen på cannabis. 2014-12-01
 • Ny e-bok: Reframing addictions:policies, processes and pressures 2014-12-01 Boken har skrivits inom ramen för projektet "Addictions and Lifestyle in Contemporary Europe – Reframing Addictions Project" (ALICE RAP).
 • Forskningsmedel beviljade för projekt om alkoholkonsumtion, genusskillnader och social förändring 2014-11-27 Jukka Törrönen har beviljats medel av Forte för projektet "Alkoholkonsumtion, genusskillnader och social förändring. De svenska dryckessituationernas könsspecifika dynamik i ett komparativt perspektiv".
 • Forskningsmedel beviljade för projekt om begrepp inom alkoholområdet 2014-11-26 Jan Blomqvist har beviljats medel för tre år av Vetenskapsrådet för projektet "Feta ord eller användbara definitioner? Olika intressenters sätt att använda begreppen alkoholmissbruk, alkoholberoende och riskdrickande"
 • Pinsamma pappor och osynliga mammor 2014-10-29 Josefin Bernhardsson har publicerat artikeln "Pinsamma pappor och osynliga mammor" i årets nummer av Spiritus.
 • Forskningsmedel beviljade för projekt om missbruks- och beroendevård 2014-11-27 Jessica Storbjörk har beviljats medel av Riksbankens Jubileumsfond för projektet "Fördelar, spänningar och motsägelsefulla incitament i välfärdssystemet: New Public Management i svensk missbruks- och beroendevård"!
 • Om rökning och rökslut i Sydsvenskan 2014-10-16 Sydsvenskan har nyligen publicerat en artikel om rökslut där bland annat Tove Sohlberg uttalar sig.
 • Ny rapport: Popular Images of Addiction 2014-10-15 Rapporten "Popular Images of Addiction" är skriven inom ramen för ALICE RAP (Addiction and Lifestyles in Contemporary Europe - Reframing Addictions Project). Jan Blomqvist är huvudansvarig för rapporten.
 • Män, kvinnor och alkohol 2014-10-08 Tidningen Accent uppmärksammar Alexandra Bogrens och Josefin Bernhardssons forskning i en artikel.
 • Josefin Bernhardssons avhandling uppmärksammad av SVT 2014-09-10 Josefin Bernhardssons intervjuas av SVT om sin avhandling "Normalitetens gränser. En fokusgruppstudie om alkoholkultur(er), genus- och åldersskapande".
 • Tove Sohlberg intervjuad om olika vägar till rökfrihet 2014-09-03 Tove Sohlberg intervjuas i Suntliv.se om hennes forskning om olika vägar till rökfrihet.
 • Normalitetens gränser Ny avhandling 2014-11-27 Den 6 september lägger Josefin Bernardsson fram sin doktorsavhandling "Normalitetens gränser. En fokusgruppstudie om alkoholkultur(er), genus- och åldersskapande".
 • Jenny Cisneros Örnberg om bl.a. alkoholservering i matvarubutiker i SRs Plånboken 2014-08-13
 • Jan Blomqvist talar om självläkning på Sveriges radio 2014-08-13
 • Ny artikel 2014-05-28 Developmental pathways to smoking cessation
 • Katarina Winter intervjuas om sin forskning i senaste numret av Rus & Samfunn. 2014-04-28 Om tidningsläsares förståelse av biomedicinska förklaringsmodeller av beroende.
 • Ny SoRAD-rapport 2014-02-24 I rapporten "Hur belönande kan det va liksom? Tidningsläsares förståelse av biomedicinska förklaringsmodeller av beroende" undersöker Katarina Winter hur tidningsläsare tolkar och ger betydelse till biomedicinsk alkoholforskning skildrad i media samt hur detta påverkar hur de förstår (alkohol)beroende.
 • Ny rapport om skattefelets utveckling 2007-2012 2014-02-20 Skatteverket har sammanställt en rapport om Skattefelets utveckling 2007-2012. Uppgifter om alkohol och tobak är hämtade från det s.k Monitor-projektet som bedrevs på SoRAD åren 2000-2012. I detta arbete har Tove Sohlberg på SoRAD bistått Skatteverket med speciellt avseende på tobak.
 • Johan Edman ger ett historiskt perspektiv på alkoholmediciner 2014-01-27 I en intervju med Nocturum diskuterar Johan Edman frågor kopplade till medicinska framsteg på alkoholområdet.
 • Ny artikel 2014-01-23 How should substance use problems be handled? Popular views in Sweden, Finland, and Canada
 • Jan Blomqvist kommenterar debatten om kontrollerat drickande och total avhållsamhet 2013-11-20 Sven Andréassons uttalande i svenska medier om att total avhållsamhet inte nödvändigtvis är ett måste för att bli av med ett alkoholberoende har skapat debatt i Sverige. Ett välkommet inlägg men inget nytt, skriver professor Jan Blomqvist och kommenterar den aktuella svenska synen på vad som ska vara målet med missbruksvården.
 • Johan Edman i SVT:s Vetenskapens värld, 28 oktober 2013-10-30 Johan Edman ger ett historiskt perspektiv på hur alkoholproblem har betraktats och hanterats i Sverige under 1900-talet.
 • SoRAD på Facebook 2013-09-17 Följ SoRAD på vår nya facebook-sida. Där kommer vi att uppdatera om saker som händer på SoRAD, seminarier, nya publikationer, konferenser och annat intressant som händer inom vårt område.
 • Jessica Storbjörk i P1 Tendens: Vägen tillbaka efter missbruk 2013-08-28 Jessica Storbjörk medverkar den 28 augusti 2013 i den tredje och sista delen i P1 Tendens serie om vägen tillbaka efter missbruk. Storbjörk diskuterar bland annat resultat från en stor behandlingsstudie genomförd på SoRAD.
 • Jan Blomqvist i popNAD 2013-08-28 Jan Blomqvist skriver om utvecklingen av missbruksvården i Danmark, Sverige och Norge i en artikel publicerad i popNAD.
 • Intervju med Mimmi Eriksson Tinghög om alkoholprevention i arbetslivet 2013-07-08 I sin avhandling har Mimmi studerat alkoholprevention i arbetslivet. I en intervju publicerad på forskning.se diskuterar Mimmi resultaten från avhandlingen.
 • Intervju med Alexandra Bogren om hur vi tolkar mediebudskap om alkohol 2013-06-10 Alexandra Bogrens forskning behandlar medias skildringar av alkohol samt hur läsare tolkar artiklar. I en intervju som publicerats på FAS (Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap) hemsida diskuterar Alexandra sin forskning.
 • Fortsatt minskad alkoholkonsumtion i Sverige visar ny statistik 2013-05-28 Under 2012 uppgick den totala alkoholkonsumtionen till 9,2 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. Den totala alkoholkonsumtionen har en sjunkande trend sedan toppnoteringen år 2004 då konsumtionen uppgick till 10,5 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. Det visar siffror från aktuell årsrapport om svenska folkets alkoholvanor som ges ut vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) vid Stockholms universitet.
 • SoRAD i topp i senaste bibliometriska analysen 2013-05-21 I rapporten "Bibliometrisk analys av samhällsvetenskapliga institutioner/juridiska institutionen vid Stockholms universitet, 2012" framgår att SoRAD ligger på topp i publikationspoäng per årsarbetskraft 2012. Rapporten beskriver SoRAD som "ett center med en starkt stigande trend vad gäller publikationspoäng".
 • Nu lämnar vi över Monitorprojektet till CAN 2013-05-21 SoRAD har sedan 2000 följt utvecklingen av den totala alkoholanskaffningen i Sverige, data som ligger till grund för forskning men även för den officiella bilden av alkoholkonsumtionen i Sverige.
 • GARNs första nätverksmöte 2013-04-30 Drygt 20 forskare deltog när GARNs första nätverksmöte hölls på Finlandshuset i Stockholm 25-26 april 2013.
 • Om snedvridna könsskillnader, klass och ideologi i missbruksvården 2013-04-10 I det senaste numret av Alkohol & Narkotika (nr 2/13) intervjuas Jessica Storbjörk och Johan Edman om sina delstudier i forskningsprogrammet Kvinnor, hälsa och rusmedel.
 • Socialvetenskapligt nätverk inom alkohol- och drogforskning (Sonad): Nätverksmöte 13-14 juni 2013-04-10 Årets nätverksträff med temat "den tredje uppgiften" anordnas av Malmö/Lund och hålls den 13-14 juni.
 • Gambling Research Network (GARN): Nätverksmöte 25-26 april 2013-03-14 GARNs första nätverksmöte kommer att hållas på Finlandshuset i Stockholm 25-26 april. Presentatörer och debattörer kommer preliminärt att vara: MariaWennerberg Sedigh (Lotteriinspektionen), Jessika Svensson (Folkhälsoinstitutet), Petra Forsström (SPER), Rebecka Johansson (Svenska Spel), Hillevi Stuhrenberg (Betsson), Thomas Nilsson (Sustainable Interaction), Jörgen Hettne (Sieps) och Susanna Alexius (Score).
 • Gambling Research Network (GARN) 2013-01-23 Centrum för Socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) fick i december 2012 beviljat ett nätverksstöd av Forskningsrådet för Arbestliv och Socialvetenskap (FAS) för att genomföra nätverksträffar för svenska forskare inom spelområdet.
 • Ny SoRAD-rapport 2013-01-07 ”INTERNETALKOHOL: En kartläggning av självrapporterade alkoholbeställningar via Internet 2004 – 2012”
 • Ny SoRAD-rapport 2013-01-07 "Tal om tobak 2012"
 • Johan Edman intervjuad i ASP Bladet 2012-12-12 ASP Bladet intervjuar Johan Edman med anledning av hans bok "Vård och ideologi. Narkomanvården som politiskt slagfält".
 • Ny antologi om folkhälsofrågor i ljuset av välfärdsstatens förändringar 2012-11-23 Nordens Välfärdscenter utkommer i dagarna med antologin "A Welfare Policy Patchwork - Negotiating the Public Good in Times of Transition", vilken diskuterar vart den nordiska välfärdsstaten är på väg - hur har behandlingen av folkhälsofrågor förändrats under de senaste 20 åren inom områden som alkohol, tobak, kost och nutrition, droger, spelmissbruk och läkemedel?
 • 6 073 000 kr till ny forskning på SoRAD 2012-09-27 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) har beviljat medel till tre nya projekt på SoRAD
 • Narkotika - om problem och politik 2012-09-14 Magnus Linton uppmärksammar antologin "Narkotika - om problem och politik" i en essä om svensk narkotikapolitik i Arena.
 • Om samhällets sjukdomssyn 2012-09-14 Johan Edmans bok "Vård & Ideologi - Narkomanvården som politiskt slagfält" diskuteras i en essä i Arbetaren.
 • Ny alkoholstatistik för 2011 2012-09-17 I denna rapport redovisas aktuell statistik över alkoholkonsumtionen i Sverige med fokus på 2011. Rapporten har på uppdrag av socialdepartementet tagits fram av den projektgrupp som ingår i arbetet med uppföljning och utvärdering av ANDT-strategin i samarbete med Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) vid Stockholms universitet.
 • Ny föreståndare samt stf. föreståndare på SoRAD 2012-08-08 Rektor har utsett FD Jenny Cisneros Örnberg som föreståndare och docent Johan Edman som ställföreträdande föreståndare för Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) för perioden 2012-08-01 – 2015-07-31.
 • Om narkotikapolitik, vård och ideologi 2012-08-06 Isobel Hadley-Kamptz skriver om narkotikapolitik och vård utifrån Johan Edmans bok "Vård och ideologi" samt Bengt Svenssons "Narkotikapolitik och narkotikadebatt" i Expressen.
 • Bokomslag: Samhället, alkoholen och drogerna Karin Heimdahl och Maria Abrahamson i Drugnews 2012-06-26 Karin och Maria diskuterar skildringen av kvinnors drickande i alkoholpolitiska handlingsplaner och propositioner under de senaste decennierna.
 • Historisk artikel 2012-06-19 Nordbor har sedan gammalt rykte om sig att dricka mycket. Detta trots att Sverige under stora delar av 1900-talet präglades av en mycket restriktiv alkoholpolitik. Men det fanns en tid då svenskarna verkligen förtjänade sitt rykte som stordrickare. I den här artikeln undersöks perioden 1775-1855, då det tidvis gick en (laglig!) brännvinspanna på var sjuttonde svensk - barn som vuxen.
 • Blogginlägg av Johan Edman 2012-06-18 Johan Edman har skrivit ett blogginlägg på popNAD med rubriken "Revolution, kristen kärlek och den ideologiska missbrukarvården".
 • Bokomslag: Samhället, alkoholen och drogerna Intervju med Mona Livholts 2012-06-18 Mona har blivit intervjuad av Radio Västerbotten P4 med anledning av hennes kapitel i antologin Samhället, alkoholen och drogerna.
 • Evy Gunnarsson och Maria Abrahamson intervjuade i tidskriften A&N 2012-06-13 Evy Gunnarsson och Maria Abrahamson intervjuas i senaste numret av Alkohol och narkotika med temat "Ökat drickande bland äldre"
 • Ny bok: Vård och ideologi. Narkomanvården som politiskt slagfält 2012-08-07 I boken undersöks den svenska narkomanvårdens historia. Det visas hur narkomanvården varit djupt inbäddad i politiska spörsmål där allt ifrån oro för politiskt radikal ungdom, främmande religioner eller obegriplig musik tolkats som problem med koppling till narkotika.
 • Medicine SoRAD i topp enligt senaste bibliometriska analysen 2012-05-30 I rapporten "Bibliometrisk analys av samhällsvetenskapliga institutioner/juridiska institutionen vid Stockholms universitet, 2011" framgår att SoRAD, tillsammans med CHESS, ligger på topp i publikationspoäng per årsarbetskraft 2011.
 • Doktorandanställning inriktad på forskning om vägar in i och ut ur spelproblem 2012-05-03 Doktorandanställning vid Sociologiska institutionen, Institutionen för socialt arbete eller Psykologiska institutionen med placering vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) inriktad på forskning om vägar in i och ut ur spelproblem. Ref.nr SU 617-1352-12. Sista ansökningsdag: 2012-05-31.
 • Doktorandanställning inriktad på forskning om alkohol- och drogvanor 2012-05-03 Doktorandanställning vid Sociologiska institutionen, Institutionen för socialt arbete, Kriminologiska institutionen eller Psykologiska institutionen med placering vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) inriktad på forskning om alkohol- och drogvanor, deras förändringar över tid samt olika konsekvenser av bruk och missbruk. Ref.nr SU 617-1353-12. Sista ansökningsdag: 2012-05-31.
 • Bokomslag: Samhället, alkoholen och drogerna Ny antologi: Samhället, alkoholen och drogerna. Politik, konstruktioner och dilemman. 2015-02-05 Tretton forskare på SoRAD medverkar i en ny antologi om alkohol och droger ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv.
 • Ny artikel om svenskars syn på olika slag av missbruk 2012-03-30 Artikeln studerar hur personer i ett representativt befolkningsurval ser på hur farligt – ur individens och samhällets synvinkel – det är att dricka alkohol, använda cannabis, använda annan narkotika och att röka. Dessutom studeras vad man tror om möjligheterna att ta sig ur problembruk av dessa substanser. Slutligen analyseras hur de svarandes sociodemografiska bakgrund och egna erfarenheter av substansbruk påverkar svaren. Studien visar på intressanta skillnader både mellan olika former av substansbruk och olika grupper i befolkningen.
 • Begränsade möjligheter för narkotikaanvändare? 2012-03-29 En kommentar om narkotikaanvändares möjligheter till brukarinflytande i Sverige i ett temanummer av Substance Use & Misuse.
 • Ny artikel om social kontroll och behandlingsutfall 2012-03-29 Artikeln studerar individens eget val och olika former av tvång och påtryckningar att söka hjälp för missbruksproblem i relation till behandlingsutfall ett år efter påbörjad behandling i Stockholms län. Artikeln studerar både alkohol- och narkotikaproblem.
 • Professor i sociologisk alkohol- och drogforskning 2012-03-23 Professor i sociologisk alkohol- och drogforskning, vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, SoRAD. Ref. nr: SU 611-3342-11. Sista ansökningsdag 2012-04-12.
 • New article on mortality and treatment 2012-02-06 An analysis of long-term mortality among both alcohol and drug misusers in a representative treatment system sample.