Läs om Sonadmötena 2011 och 2015 i Nordic Studies on Alcohol and Drugs:

2011

2015

 

Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) startade 1999. Ett av SoRAD:s mål är att vara ett nationellt kunskapscenter. Som ett led i detta och för att stärka den svenska socialvetenskapliga alkohol- och drogforskningen bjuder SoRAD in till nätverksmöten en gång per år under 2-3 dagar. Programmet är varierat med föreläsningar och diskussioner i plenum och ibland i mindre arbetsgrupper. Mötena inkluderar en middag där deltagarna kan umgås mer informellt. Kostnaderna för nätverksmötena inklusive deltagarnas logi och resor bekostas av ett särskilt anslag från Forte.

Till föreläsningar i plenum bjuds forskare inom socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, eller närliggande områden, in för att presentera teorier och resultat och i anknytning till detta väcka forskningsmetodologiska eller forskningsetiska frågeställningar. Mer metodologiskt inriktade presentationer kan också vara en del av programmet. Det kan t.ex. gälla olika analysmetoder och deras tillämpning inom alkohol- och drogforskningen. Arbetsgrupperna kan användas för att ventilera projektplaner, idéer för avhandlingsarbeten, särskilda forskningsproblem m.m.

Utöver mötena kan nätverkets deltagare hålla kontakt på olika sätt. En e-postlista finns därför som fungerar så att alla e-postmeddelanden som sänds till listans adress automatiskt går till alla nätverksdeltagare. På så sätt kan alla uppdatera varandra om seminarier, konferenser, litteratur, projekt eller annat som kan vara av intresse för nätverkets deltagare.

Om du är humanistisk- eller samhällsvetenskaplig forskare inom alkohol- eller drogområdet och verksam i Sverige, anslut dig gärna till nätverket med denna anmälningablankett (85 Kb)

Har du frågor, kontakta nätverkets koordinator Jenny Cicneros Örnberg.

Du kan läsa om tidigare sonadmöten i det bifogade dokumentet tidigare sonadmöten (299 Kb)