Projektet etablerades år 2006, som ett europeiskt nätverk med forskare som framförallt är verksamma på alkohol- och narkotikaområdet. Syftet med projektet är att kartlägga utvecklingen av den etiska regleringen i Europa och analysera hur den, som i hög grad tagit modell från medicinen, påverkar ramvillkoren för den samhällvetenskapliga forskningen.

Projektet har träffats två gånger i London och ett tredje möte är planerat till mars 2008. En COST-ansökan om medel för att bl.a. utarbeta en handbok för forskare och medlemmar av etiknämnder har lämnats in. I samtliga nordiska länder har man just genomdrivit, eller planerar reformer av den etiska regleringen. Ett särskilt initiativ har tagits för ett separat nordiskt nätverk, med ett första möte i oktober 2008 på SoRAD.

Det europeiska nätverket leds av prof. Betsy Thom, Middlesex University, UK, med forskningsmedlemmar från Norge, Finland, Sverige, Tyskland, Polen och Italien. Initiativet till det nordiska nätverket har tagits av Kerstin Stenius, SoRAD.