Addictionary-projektet formaliserades i september 2008 och har sin utgångspunkt i ett nätverk av forskare som också är redaktörer för vetenskapliga tidskrifter på alkohol-, drog, tobaks- eller spelområdet, inom organisationen International Society of Addiction Journal Editors (ISAJE).
 
Syftet med projektet är att generera forskning kring "språk som handling" på beroendeområdet och insikter om gränserna för begrepps översättbarhet, över språk- och professionsgränser, samt om språk och makt. Projektet ska också utröna möjligheterna till internationella överenskommelser om vissa definitioner. Detta sistnämnda sammanfaller med ett intresse inom WHO att producera ett lexikon. I det första skedet, som också är metodutvecklande, studeras centrala begrepp på behandlingsområdet. Ett projektmöte hålls i samband med Kettil Bruun Society's årliga möte i Köpenhman, juni 2009.
 

Projektet leds av Kerstin Stenius, SoRAD och Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift, samt Peter Miller, Deakin University, Geelong Victoria, Australien, och Tom Babor, University of Connecticut, USA, båda redaktörer på tidskriften Addiction. Från SoRAD medverkar också Johan Edman, som nordisk koordinator och Jan Blomqvist.

Forskarna/redaktörerna i projektet representerar tillsvidare Italien, Tjeckien, Tyskland, Australien, Danmark, Finland, Ryssland, Storbritannien, Nigeria och USA.