Winter, K. (2014). Hur belönande kan det va liksom? Tidningsläsares förståelse av biomedicinska förklaringsmodeller av beroende. (SoRAD Rapportserie, nr 68). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD. 68.pdf (2868 Kb)

Ramstedt, M., Lindell, A. och Raninen, J. (2013). Tal om alkohol 2012. En statistisk årsrapport från Monitorprojektet. (SoRAD Rapportserie, nr 67). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD. 67.pdf (886 Kb)

Sohlberg, T. (2012)  Tal om tobak 2012. Tobakskonsumtionen i Sverige 2012. (SoRAD Rapportserie, nr 66). Stockholm: Stockholms Universitet, SoRAD. 66.pdf (478 Kb)

Radwan, S. & Sohlberg, T. (2012). Internetalkohol. En kartläggning av självrapporterade alkoholbeställningar via Internet 2004 – 2011. (SoRAD Rapportserie, nr 65). Stockholm: Stockholms Universitet, SoRAD. 65.pdf (266 Kb)

Heimdahl, K. (2012). Barndomsminnen av alkohol och vuxna. Ur skrivaruppropet ”Alkoholen i mitt liv” besvarat av personer födda mellan 1926 och 1990. (SoRAD Rapportserie, nr 64). Stockholm: Stockholms Universitet, SoRAD. 64.pdf (732 Kb)

Sohlberg, T. (2011). Tal om tobak 2010. Tobakskonsumtionen i Sverige 2010. (SoRAD Rapportserie, nr 63). Stockholm: Stockholms Universitet, SoRAD. 63.pdf (479 Kb)

Stenius, K., Ullman, S., Storbjörk, J. & Nyberg, K. (2011). En långtidsuppföljning av personer med tungt missbruk i Stockholms läns missbruksvård. (SoRAD Rapportserie, nr 62). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD. 62.pdf (1721 Kb)

Sohlberg, T. (2010). Tal om tobak 2009. Tobakskonsumtionen i Sverige 2009. (SoRAD Rapportserie, nr 61). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Ramstedt, M., Boman, U., Engdahl, B., Sohlberg,T & Svensson, J. (2010). Tal om alkohol 2010 – en statistisk årsrapport från Monitor-projektet (SoRAD Rapportserie, nr 60). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Sahlin, I. (2009). Prevention av narkotikamissbruket (SoRAD Rapportserie, nr 59) Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Eriksson, A. (2009). Control of restaurants in small Swedish municipalities (SoRAD Rapportserie, nr 58) Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Christophs, I. (2009: Red). Mot en bättre missbrukarvård? En undersökning om förutsättningar för att evidensbasera missbrukarvården i fyra organisationer. (SoRAD Rapportserie, nr 57). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Axelsson Sohlberg, T. & Ramstedt, M. (2009). Tal om tobak 2008. Tobakskonsumtionen i Sverige 2008. (SoRAD Rapportserie, nr 56). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Stenius, K., Johansson, L., Runquist, W., Folkesson, Å. & Malinen, A. (2009). Socialt medborgarskap och lokal missbrukarvård. En studie av missbrukarvården i Lahtis, Kotka, Tavastehus, Norrköping, Västerås och Växjö från 1930-talet till 2000-talet (SoRAD Rapportserie, nr 55). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Ramstedt, M., Axelsson Sohlberg, T., Engdahl, B & Svensson, J. (2009). Tal om alkohol 2008 – en statistisk årsrapport från Monitor-projektet (SoRAD Rapportserie, nr 54). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Edman, J. (2009). Vård till varje pris. Den psykiatriska tvångsvården av narkotikamissbrukarna 1968–1981. (SoRAD Rapportserie, nr 53). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Tryggvesson, K. & Olsson, B. (2009). Det goda, det onda, det fula – mediabilder av den illegala alkoholen år 2000, 2004 och 2007. (SoRAD Rapportserie, nr 52). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Norström, T. & Ramstedt, M. (2008). Alkoholrelaterade problem – spelar det någon roll varifrån alkoholen kommer? (SoRAD Rapportserie, nr 51). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Gustafsson, H. (2007). Efter fängelset – åtta personer berättar om tiden efter anstaltsvistelse. (SoRAD Rapportserie, nr 50). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Svensson, J., & Hradilova-Selin, K. (2007). Alkoholsmugglingen i Sverige 2002-2006. (SoRAD Rapportserie, nr 49). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Boman, U., Hradilova-Selin, K, Ramstedt, M., Svensson, J. (2007). Alkoholkonsumtionen i Sverige fram till år 2006. (SoRAD Rapportserie, nr 48). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Rödner, S., Hansson, M. & Olsson, B. (2007). Socialt integrerade narkotikaanvändare, myt eller verklighet?  En studie av unga vuxnas narkotiaaknvändande i Stockholmsområdet. (SoRAD Rapportserie nr 47). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Mäkelä, P., Bloomfield, K., Gustafsson, N.-K. & Room, R. (2007). Effects of major changes in alcohol availability: study design, data collection procedures and measurement. (SoRAD Research Report, no. 46). Stockholm: Stockholm University, SoRAD.

Tigerstedt, C. & Törrönen, J. (2007) Comparative research strategies and changes in drinking cultures.(SoRAD Rapportserie, nr 45). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Sandberg, B. (2007). Utvärdering av Prime for Life inom Försvarsmakten.(SoRAD Rapportserie, nr 44). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Tryggvesson, K. (2007). Nätpokerspelandet i Sverige- omfattning, utveckling och karaktär 2006. (SoRAD Rapportserie, nr 43). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Blomqvist, J., Cunningham, J., Wallander, L. & Collin, L. (2007). Att förbättra sina dryckesvanor – om olika mönster för förändring och om vad vården betyder. En rapport från projektet ”Lösningar på alkoholproblem”. Socialtjänsten i Stockholm : Forsknings- och utvecklingsenheten. FoU-rapport 2007:5. (SoRAD Rapportserie, nr 42). Stockholm.

Sandberg, Bo. (2007). Prime for life - Kompletterande analyser samt metodologiska erfarenheter från utvärderingen av Prime for Life vid Örebro universitet. (SoRAD Rapportserie, nr 41). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Eriksson, M. & Olsson, B. (2006). Kvinnors och mäns alkoholkonsumtion, alkoholproblem och bruk av narkotika i elva olika yrkesgrupper. (SoRAD Rapportserie, nr 40). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Boman, U., Engdahl, B., Gustafsson, N-K., Hradilova-Selin, K. & Ramstedt, M. (2006). Alkoholkonsumtionen i Sverige fram till år 2005. (SoRAD Rapportserie, nr 39). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Sandberg, Bo (2006). Utvärdering av Prime for Life - Genomförande samt effekter av alkoholpreventiv utbildning vid Örebro universitet. (SoRAD Rapportserie, nr 38). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Jarl, J., Johansson, P., Eriksson, A., Eriksson, M., Gerdtham, U.- G., Hemström, Ö., Hradilova Selin, K. & Ramstedt, M. (2006). Till vilket pris? Om alkoholens kostnader och hälsoeffekter i Sverige 2002 (SoRAD Rapportserie, nr 37). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Johansson, P., Jarl, J., Eriksson, A., Eriksson, M., Gerdtham, U.- G., Hemström, Ö., Hradilova Selin, K., Lenke, L., Ramstedt, M. & Room, R. (2006) The Social Costs of Alcohol in Sweden 2002 (SoRAD Rapportserie, nr 36). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Engdahl, B., Romelsjö, A. & Sand, M. (2006). Behandling av opiatmissbrukare i Sverige med Subutex 2000-2005 – en studie av ändrad behandlingspolicy? (SoRAD Rapportserie, nr 35). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Westfelt, L. (2006). Två studier om spel och spelproblem. En tvärsnittsanalys och en longitudinell analys om risken för spelproblem. (SoRAD Rapportserie, nr 34). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Skagerö, A. & Westfelt, L. (2006). En litteraturstudie om spel och kriminalitet. (SoRAD Rapportserie, nr 33). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Westfelt, L. (2006). Statliga kasinon i Sundsvall och Malmö. Förväntningar, erfarenheter, attityder, spelande och spelproblem före etableringen samt ett år och tre år efter. (SoRAD Rapportserie, nr 32). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Eriksson, A., & Fondén, C. (2006). KOLL PÅ KROGEN? – kommunala alkoholhandläggares arbetssituation. (SoRAD Rapportserie, nr 31). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Sand, M., & Romelsjö, A. (2005). Opiatmissbrukare med och utan behandling i Stockholms län. (SoRAD Rapportserie, nr 30). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Granberg, M., & Trolldal, B. (2005). Resandeinförsel och smuggling av cigaretter åren 2003-2004 (SoRAD Rapportserie, nr 29). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Trolldal, B., Boman, U., & Gustafsson, N-K. (2005). Alkoholkomsumtionen och dess olika delmängder 2004 (SoRAD Rapportserie, nr 28). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Fondén, C., & Sato, H. (2005). Drogmissbruk eller narkotikamissbruk? - unga och narkotika i självpresentationer och pressbilder (SoRAD Rapportserie, nr 27). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Gustafsson, N.-K., & Trolldal, B. (2004). Svenska folkets alkoholkonsumtion under år 2003 (SoRAD Rapportserie, nr 26). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Hansson, M. (2004). Travspel som kultur – mer än bara spel (SoRAD Rapportserie, nr 25). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Eriksson, M., & Sandberg B. (2004). Problemhantering eller förebyggande arbete? – resultat från två enkätstudier till företag och kommuner om alkoholprevention i arbetslivet. (SoRAD Rapportserie, nr 24). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Sato, H. (2004). Droger och identitetsskapande - kulturella perspektiv på alkohol och narkotika i svenska ungdomsgrupper (SoRAD Rapportserie, nr 23). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Lalander, P. (2004). Den statliga spelapparaten. Mellan ekonomisk succé och social verklighet (SoRAD Rapportserie, nr 22). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Bullock, S. (2004).Alcohol, Drugs and Student Lifestyle: A Study of the Attitudes, Beliefs and Use of Alcohol and Drugs among Swedish University Students (SoRAD Rapportserie, nr 21). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Hradilova Selin K. (Red.), Eriksson M., Leifman H., Olsson, B., Ramstedt, M., Room, R., & Steen, P. (2004). Svenska dryckesvanor och deras konsekvenser i början av det nya millenniet (SoRAD Rapportserie, nr 20). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Eriksson, A., & Olsson, B. (2004). Alkoholvanor bland studerande: Konsumtion, konsekvenser och attityder bland högskolestuderande och övriga i åldrarna 19-29 år (SoRAD Rapportserie, nr 19). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Abrahamson, M. (2004). Alkohol och unga i 20-årsåldern. Rus, lust, problem och prevention  (SoRAD Rapportserie, nr 18). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Sandberg, B. (2004). I väntan på sämre tider? En explorativ studie av statsmaktens och centrala aktörers intentioner, roller och förväntningar på alkoholprevention i arbetslivet  (SoRAD Rapportserie, nr 17). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Westfelt, L. (2004). Kasinoetablering, spelvanor och spelproblem – Situationen före och efter estableringen av statliga kasinon i Sundsvall och Malmö (SoRAD Rapportserie, nr 16). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Eriksson, A., Palm, J., & Storbjörk, J. (2003). Kvinnor och män i svensk missbruksbehandling: en beskrivning av klientgruppen inom socialtjänstens missbrukarvård i Stockholms län 2001-2002 [Women and men in Swedish addiction treatment: a description of client groups in addiction treatment in the social services in Stockholm County 2001-2002] (SoRAD Rapportserie, nr 15). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Romelsjö A. (2003). Missbrukare med psykisk sjuklighet i Stockholms län [Drug misusers with mental disorders in Stockholm County] (SoRAD Rapportserie, nr 14). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Lalander, P. (2003). Det statliga kasinot: Mellan myt och verklighet  [The state-owned casino: between myth and reality] (SoRAD Rapportserie, nr 13). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Fondén C., Skrinjar M., Leiknes M., & Olsson B. (2003). På vems villkor? Om möten mellan myndigheter och narkotikabrukare [On whose conditions? Meetings between authorities and drug users] (SoRAD Rapportserie, nr 12). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Leifman, H., & Gustafsson, N.-K. (2003). En skål för det nya millenniet [A toast to the new millenium: a study of the Swedish people’s alcohol consumption at the beginning of the 2000s] (SoRAD Rapportserie, nr 11). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Westfelt, L. (2003). Spelproblem i tre svenska orter – Resultat från 6000 intervjuer i Sundsvall, Malmö och Karlstad [Gambling problems in three Swedish communities – results from 6,000 interviews in Sundsvall, Malmö and Karlstad]  (SoRAD Rapportserie, nr 10). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Palm, J., & Storbjörk, J. (2003). Kvinnor och män i svensk missbruksbehandling: en beskrivning av patientgruppen i Stockholms läns landstings beroendevård 2000-2001 [Women and men in Swedish addiction treatment: a description of patient groups in the Stockholm County health system addiction services, 2000-2001] (SoRAD Rapportserie, nr 9). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Storbjörk, J. (2003). Kvinnor och män i svensk missbruksbehandling: en beskrivning av personalen inom Stockholms läns landstings beroendevård och deras syn på missbrukarvården år 2001. [Women and men in Swedish addiction treatment: a description of the personnel in the Stockholm County health system addiction services and their views on addiction treatment, 2002] (SoRAD Rapportserie, nr 8). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Palm, J. (2003).Kvinnor och män i svensk missbruksbehandling: en beskrivning av personalen inom socialtjänstens missbrukarvård i Stockholms län och deras syn på missbrukarvården år 2002. [Women and men in Swedish addiction treatment: a description of the addiction care personnel in the social services in Stockholm County and their views on addiction treatment, 2002] (SoRAD Rapportserie, nr 7). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Abrahamson, M. (2002).Ungas definitioner av alkoholist, storkonsument och fyllo (SoRAD Rapportserie, nr 6). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Eriksson, M., & Olsson, B. (2002). Alkohol- och drogförebyggande arbete på mindre arbetsplatser (SoRAD Rapportserie, nr 5). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Westfelt, L. (2002). Internationella kasinon i Sundsvall och Malmö - Inställning, attityder och förväntade effekter (SoRAD Rapportserie, nr 4). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Leifman H., & Trolldal B. (2002). Svenskens alkoholkonsumtion i början av 2000-talet – med betoning på 2001 [Swedish alcohol consumption at the beginning of the 2000s, with emphasis on 2001] (SoRAD Rapportserie, nr 3). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Leifman H., & Trolldal B. (2001). Alkoholkonsumtionen i Sverige 2000/2001 (SoRAD Rapportserie, nr 2). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.

Leifman H., & Trolldal B. (2001). Alkoholkonsumtionen i Sverige under andra halvåret 2000 (SoRAD Rapportserie, nr 1). Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD.