Foto: Jessica Storbjörk
Foto: Jessica Storbjörk
 

Jessica Storbjörk, docent i sociologi och universitetslektor på SoRAD, har sedan år 2000 med kvantitativa och kvalitativa metoder studerat sociologiska aspekter av alkohol och narkotika, missbruk och beroende samt missbruksvård och behandlingssystem.

Jessicas forskning har fokuserat på behandlingssystem och problemanvändares väg till missbruks- och beroendevården inklusive social kontroll/påtryckningar och tvångsvård; hemlöshet och social marginalisering; likheter och skillnader mellan kvinnor och män i behandling; brukares erfarenheter av vård- och myndighetskontakter; alkohol- och narkotikarelaterad dödlighet; behandlingsutfall och skäl att minska ett problematiskt substansbruk; samt missbruks- och beroendevårdens organisation.

Mer specifikt så har senare forskningsprojekt handlat om medborgares rättigheter och skyldigheter inom välfärdsområdet, pågående organisatoriska förändringar i det svenska behandlingssystemet, internationella jämförelser av brukare och behandlingssystem, samt brukarinflytande inom missbruks- och beroendevården. År 2016 startar ett projekt om vilka fördelar, spänningar och motsägelsefulla incitament som följer av New Public Management och andra organisatoriska tendenser och styrsystem inom missbruks- och beroendevården, i Sverige och i internationell jämförelse.

Jessica är koordinator för det nationella forskarnätverket Sonad (Socialvetenskapligt nätverk inom alkohol- och drogforskning). Hon var gästredaktör för ett temanummer om behandlingssystemsforskning (Nordic Studies on Alcohol and Drugs, no 6, 2010) och redaktör för en antologin Samhället, alkoholen och drogerna: politik, konstruktioner och dilemman. Hon har som gästforskare besökt forskningscenter i Finland, Australien och USA, och deltar i såväl ett nordiskt som ett internationellt forskarnätverk om behandlingssystem.

 

Publikationer (öppnas i nytt fönster)

 

Pågående projekt

 

 

 

A comparative study of treatment systems in Stockholm county, Sweden, and Contra Costa county, California, USA

Jämställda problem i ett jämställt vårdsystem? Likheter och skillnader mellan kvinnor och män i behandling: konsumtion, problem och vårderfarenheter