Projektets syfte, dataunderlag och metoder:
 
AMPHORA är ett Europeiskt projekt som involverar forskare och forskningsinstitutioner från 14 europeiska länder och organisationer från samtliga 27 medlemsländer. Projektet koordineras av Hospital Clinico de Barcelona i Spanien.
 
SoRAD är involverad i två av de totalt nio delarna inom projektet. Arbetspaket tre behandlar hur kulturella och demografiska variabler över tid har påverkat alkoholkonsumtion och skador medan arbetspaket fem analyserar kostnadseffektiviteten i åtgärder som påverkar den fysiska tillgängligheten av alkohol.
 
Projektledare: Börje Olsson
 
 
Finansiär: EUs sjunde ramprogram
 
Projektets start- respektive sluttid: 2009-2012